09.08.2011 Avtor: Katarina Kresal

Odziv na mnenje Računskega sodišča

Danes smo na Ministrstvu za notranje zadeve prejeli odločitev Računskega sodišča, ki je v revizijskem poročilu o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe MNZ v obdobju od 1.1.2007 do 30.6.2010 izdalo negativno mnenje.

 

V zvezi s sklenitvijo najemne predpogodbe z dne 13.12.2007 za objekt na Litostrojski ulici je Računsko sodišče ugotovilo:
- da ni bil uporabljen ustrezen postopek v skladu z zakonom o javnem naročanju;
- da je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javno zasebnem partnerstvu.

 V zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe z dne 21.1.2010 za objekt na Dimičevi ulici pa je Računsko sodišče ugotovilo:
- da je ministrstvo pri opremljanju prostorov s pisarniškim pohištvom ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju;
- da ministrstvo pri najemu stavbe ni ravnalo v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, in pri izbiri ni bil zagotovljen postopek, ki bi zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov.

Računsko sodišče je pri izdaji mnenja izdalo naslednja priporočila:
- da vlada preoblikuje najemno razmerje v pravno razmerje, ki bo pripeljalo do lastništva objekta na Dimičevi ulici 16;
- da vlada odpravi neskladje med vladno strategijo, ki narekuje nakup prostorov in stališčem vlade,da se prostorov ne kupuje, ker bi to pomenilo dodatno zadolževanje države;
- da ministrstvo pred začetkom iskanja primerne lokacije pravočasno ugotovi svoje dejanske potrebe in izdela strategijo.

Na ministrstvu smo ravnali v skladu s sklepom vlade, z dne 14.5.2009, da je treba ustanoviti NPU s 1.1. 2010. Za vzpostavitev delovanja inštitucije, vključno z zagotovitvijo ustreznih prostorov, smo torej imeli na voljo manj kot osem mesecev. Od aprila do septembra 2009 smo pridobili 7 ponudb, septembra pa so strokovne službe po analizi ponudb ugotovile, da je objekt na Dimičevi edini primeren. Ponudnik je zaprosil za projektno nalogo, v kateri je specificirana potrebna oprema, na podlagi katere je na lastne stroške in ob lastnem poslovnem tveganju naročil in kupil opremo.

Postopek izbire stavbe smo speljali na osnovi pisnega mnenja Računskega sodišča z dne 17.7.2009 in pisnega mnenja Ministrstva za finance, z dne 30.07.2009. Uspelo nam je, da je NPU pričel s svojim delom s 1.1.2010 in v svojem kratkem času obstoja podal pobudo za zaseg več kot 16 milijonov evrov protipravno pridobljenega premoženja in s tem več kot upravičil svoj obstoj.

Kljub temu, da smo pri najemu stavbe na Dimičevi ulici upoštevali veljavne predpise, mnenja pristojnih inštitucij in sklep vlade je mnenje Računskega sodišča negativno.

Ker vedno zagovarjam stališče, da je potrebno odločitve sodišč spoštovati, tudi kadar se z njimi ne strinjamo, sem se odločila naslednje:
1. Na Ministrstvu za notranje zadeve bomo začeli s postopkom odpovedi najemne pogodbe za prostore na Dimičevi.
2. Vladi bomo predlagali izvedbo novega postopka pridobivanja prostorov v skladu s priporočili Računskega sodišča.
3. Ne glede na to, da Računsko sodišče ni predlagalo moje razrešitve, bom kot predstojnik institucije, ki je dobila negativno mnenje Računskega sodišča, iz objektivnih razlogov, predsedniku vlade danes ponudila svoj odstop. 

Dokumenti