Življenjepis

Katarina Kresal v mladostiRodila sem se leta 1973 v Ljubljani. Obiskovala sem Gimnazijo Bežigrad in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer sem leta 1996 diplomirala, leta 1999 pa sem opravila še pravniški državni izpit. Po končanem študiju sem se zaposlila kot sodna pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, kasneje sem postala strokovna sodelavka na oddelku za gospodarske spore Okrožnega sodišča v Ljubljani. Leta 2000 sem se kot samostojna svetovalka za pravne zadeve s področja gospodarskega in korporacijskega prava zaposlila pri Kapitalski družbi d.d., leto pozneje pa kot direktorica pravnega oddelka v podjetju Western Wireless International. Od leta 2003 sem delala v odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, kjer sem bila najprej odvetniška kandidatka, potem odvetnica, od leta 2005 pa namestnica direktorja odvetniške pisarne in vodja oddelka za gospodarske in mednarodne zadeve.

Spomladi leta 2007, ko je bila stranka LDS v veliki krizi in ko so jo zapustili nekateri vodilni člani, sem se odzvala povabilu, da se priključim stranki in kandidiram za predsednico. 30. junija 2007 sem bila na kongresu LDS v Žalcu s 87-odstotno podporo izvoljena za predsednico LDS, nekaj mesecev kasneje sem se tudi profesionalno posvetila politiki. Moja prva naloga je bila konsolidacija stranke in priprave na prihajajoče državnozborske volitve. 

Oblikovali smo več kot 200 strani dolg program stranke za obdobje 2008-2012 in kot prioritete zapisali konkurenčno gospodarstvo, uspešno, na znanju temelječo družbo, dostopno in kakovostno zdravstvo, socialno vključenost, pravno državo in originalno, ustvarjalno Slovenijo.

V letu 2008 je izšla tudi moja knjiga Leto v politiki, v kateri so zbrane kolumne, ki sem jih pisala za časnik Finance, teksti, intervjuji in govori.

Na volitvah leta 2008 je LDS dobila 5 poslanskih sedežev. Tudi sama sem bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS, 21. novembra 2008 pa me je Državni zbor imenoval za ministrico za notranje zadeve RS. Na 12. kongresu LDS, ki je bil 28. maja 2011 v Ljubljani, so me ponovno izvolili za predsednico LDS. Zaradi očitkov Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije sem se, kljub temu, da se z mnenjem osebno nisem strinjala, kot zaprisežena zagovornica spoštovanja avtoritete inštitucij pravne države, odločila, da 10.8.2011 neprelicno odstopim z mesta ministrice za notranje zadeve. Sama še vedno menim, da so bili vsi postopki najema prostorov za NPU izpeljani zakonito in v dobri veri in da je za njimi stala celotna tedanja ekipa ministrstva. Zaradi slabega rezultata na predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2011 sem odstopila kot predsednica LDS, leta 2012 pa sem ustanovila Evropski center za reševanje sporov.

V politiko sem vstopila iz podjetniškega sveta. Svojo kariero sem torej zgradila v svetu, v katerem politika nima vloge, zato sem vanjo prišla neobremenjena, z izkušnjami in znanjem, ki niso vezana na opravljanje politične funkcije. Ker od politike nisem bila odvisna in ker v njej tudi nikomur ničesar nisem bila dolžna, me pri mojih stališčih nič ni omejevalo. Zaradi tega sem imela redek privilegij, da sem lahko odpirala teme, ki večini politikov ne dišijo, kot so bili izbrisani ali pa pravice istospolnih. Hkrati pa je bila tovrstna neobremenjenost in prihod iz podjetniškega sveta tudi slabost, saj sem bila izpostavljena številnim napadom, pri katerih je bilo praviloma v ospredju to, kako živim, ne pa kako delam.  

 

 

Moje delo na Ministrstvu za notranje zadeve

 

Že na zaslišanju v Državnem zboru sem napovedala, da se bo policija usmerila predvsem v boj proti gospodarskemu kriminalu. Policija je v mojem mandatu dokazala, da nedotakljivih ni. Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je v primerjavi z letom prej leta 2010 povečal za 41,1 %, preiskanost pa je bila 95,23 %. V rekordnem času smo ustanovili Nacionalni preiskovalni urad, ki je evropsko primerljiv koncept in pomeni bistven premik pri obravnavi najhujših oblik gospodarske kriminalitete. NPU je v prvem letu delovanja dosegel zaseg več kot 10 milijonov protipravno pridobljene premoženjske koristi, na pristojna državna tožilstva pa je v enem letu podal kazenske ovadbe zoper 73 osumljencev.

Prvič v zgodovini ministrstva za notranje zadeve je med prioritetnimi nalogami boj proti nasilju nad ženskami in otroki. V zvezi s tem smo sprejeli številne ukrepe, posebno pozornost pa namenili akcijam ozaveščanja javnosti, v okviru katerih sem se srečala tudi z ženskami, ki so bile žrtve nasilja.

Kljub silovitemu nasprotovanju opozicije smo po 16 letih v Sloveniji uredili vprašanje izbrisanih; zaradi tega sem prestala interpelacijo v Državnem zboru in dobila bitko na Ustavnem sodišču RS, ki ni dovolilo referenduma o zakonu o izbrisanih. Sedaj  z drugimi resorji nadaljujemo urejanje socialnih, zdravstvenih in stanovanjskih stisk izbrisanih.

Na predlog svojcev žrtev prometnih nesreč smo zaostrili zakonodajo za prehitre in alkoholizirane voznike ter za voznike, ki vozijo v napačno smer. Sprejet je bil paket novih zakonov, ustanovljena agencija za varnost prometa, število mrtvih na slovenskih cestah pa se je bistveno zmanjšalo. V primerjavi z letom 2008, ko je na slovenskih cestah umrlo 214 ljudi, je v letu 2010 na naših cestah umrlo 138 ljudi, torej 76 manj, kakor pred dvema letoma. Policija je uvedla tudi nov način dela pri zagotavljanju prometne varnosti, kar pomeni, da policisti svoje aktivnosti usmerjajo v nevarne prometne odseke in na pogoste kršitelje prometnih predpisov.

MNZ je kot prvo in doslej edino ministrstvo izvedlo temeljito reorganizacijo in racionalizacijo svojega poslovanja. Racionalizacija in reorganizacija ministrstva sta stopili v veljavo 1.1.2010, zanj pa je ministrstvo dobilo tudi certifikat kakovosti ISO 9001:2008. S projektom Libra -  reorganizacijo policije na regionalni ravni smo združili nekatere policijske uprave, da bi prilagodili razporeditev sil regionalni varnostni problematiki, uravnotežili organiziranost na regijski ravni,  povečali operativnih zmogljivosti policije z zmanjševanjem števila delovnih mest menedžmenta in logistike ter povečanjem števila operativnih delovnih mest in racionalizacijo izrabe delovnih virov in omogočanje pogojev za ublažitev učinkov postschengenskega obdobja.

 

Evropski center za reševanje sporov

 

Po odhodu iz politike sem leta 2012 ustanovila Evropski center za reševanje sporov, ki  ponuja hitre in strankam prijazne postopke reševanja gospodarskih, potrošniških, delovnih, družinskih in drugih domačih in čezmejnih sporov, z mediacijo, arbitražo ali drugimi prilagojenimi postopki. Mediacija se je pri nas  najprej razvila v okviru sodnega sistema. Šele sedaj pa si pot utira v zasebni sektor in na širši trg.