01.07.2011 Avtor: Katarina Kresal

Ne gre zame. Ne gre za volitve. Za policiste gre.

Tisti, ki v teh dneh tako vehementno vpijejo name, da se grem predvolilno kampanjo, ker skušam policistom zagotoviti normalne pogoje za delo, naj se zavedajo, da je njihov odziv najmanj nemoralen. 

Slovenski vojaki imajo že vrsto let z Zakonom o službi v Slovenski vojski (sprejet leta 2007) in Zakonom o obrambi urejen svoj delovnopravni status. Ta jim med drugim omogoča dokup zavarovalne dobe do 5 let, prednostno zdravljenje pri poškodbah ali bolezni pri delu ter rehabilitacijo, socialno varstveno oskrbo, svetovanje pri zaposlitvi zakonca, svetovanje in pomoč pri zagotovitvi otroškega varstva, pomoč pri selitvah, subvencioniranje neprofitne najemnine, subvencioniranje varstva predšolskih otrok, kritje stroškov športnih dejavnosti za družinske člane, skrb za nekdanje pripadnike - upokojence (pomoč pri organiziranju oskrbe na domu, pomoč pri oskrbi na domu za starostnike in pravno svetovanje), dodatek za povečan obseg dela in posebne obremenitve za pilote, kopilote in tehnike letalce, dodatni letni dopust za posebne kategorije (pilote, potapljače in pirotehnike), dodatno pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje za primere začasne izgube delovne zmožnosti.

Vsega tega vojakom ne oporekam. Nasprotno. Brez dvoma si vojaki ter cariniki in pazniki, ki tudi lahko uveljavljajo nekatere izmed navedenih pravic, zaradi specifičnosti poklica, ki ga opravljajo, večino le-teh tudi zaslužijo. Tako so očitno v preteklosti ocenili tudi ministri in poslanci, ki so te pravice uredili v zakonih. Zakaj so bili iz tega izvzeti policisti in kaj se je ta čas dogajalo z njimi, je tudi zame vprašanje, na katerega nimam odgovora. Slovenski policisti so aktivno sodelovali v procesih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, od takrat dalje pa nam vsem, dan za dnem, zagotavljajo visoko stopnjo varnosti države, v kateri živimo. Že 20 let. Delo policistov je raznoliko – od varovanja države, življenj ljudi in njihovega premoženja do odkrivanja kaznivih dejanj, kot so tatvine in umori, preganjanja gospodarskega kriminala …

Specifičen status policije je okoliščina, ki zahteva optimalno notranjo organiziranost in urejenost delovnopravnih razmerij. Za policiste veljajo številne omejitve, ki jih drugi javni uslužbenci ne poznajo. Na primer: v primeru, ko gre za neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi, policisti nimajo pravice odkloniti izvršitve naloge ali zapustiti delovnega mesta, četudi jim grozi neposredna nevarnost za lastno življenje in zdravje. Poleg tega se policistom lahko odredi dela v nujnih primerih ne glede na pravico do počitka, policisti so dolžni ukrepati tudi v prostem času.

Ob 20. obletnici samostojnosti slovenske države tako policistom dajemo samo del tistega, kar jim pripada, da bi bili izenačeni s primerljivi poklici (vojaki, cariniki, pazniki). Večina pravic, ki jih uživajo vojaki, bo za policiste še vedno ostala le pobožna želja.

Tisti, ki v teh dneh tako vehementno vpijejo name, da se grem predvolilno kampanjo, ker skušam policistom zagotoviti normalne pogoje za delo, naj se zavedajo, da je njihov odziv najmanj nemoralen. Ne gre zame. In ne gre za volitve. Gre za tiste, ki tudi njim zagotavljajo visoko stopnjo varnosti. Gre za tiste, ki vedno pridejo, ko pokličeš 113. Gre za tiste, ki so z veliko požrtvovalnostjo sposobni okrutnega morilca odkriti v nekaj dneh. Za policiste gre.

Dokumenti