26.07.2011 Avtor: Miha Šoštarič, Radio Maxi

Ministrica Kresalova na obisku v Ljutomeru

Poleg sedeža Upravne enote Ljutomer je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal obiskala tudi našo radijsko postajo.

Celoten članek je objavljen na http://www.radiomaxi.si/?option=news&id=2082&section_id=

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se je na sedežu UE Ljutomer sestala z načelnico UE Darijo Mohorič in ljutomersko županjo Olgo Karba. Predstavljeno ji je bilo poslovanje UE Ljutomer in doseganje ciljev pri izvajanju zakonodaje na lokalnem nivoju.
UE Ljutomer je v letu 2010 rešila 7810 upravnih zadev in od teh je več kot 80 % iz področja upravnih notranjih zadev. Na področju upravnih notranjih zadev se je povečala število rešenih skrajšanih upravnih postopkov zaradi poteka 10 letne veljavnosti osebnih dokumentov. "Na UE se ves čas trudimo, da smo zanesljiv in učinkovit servis za državljane, vendar se zavedamo, da bi lahko strankam ponudili boljšo dostopnost z izgradnjo prizidka in ureditvijo prostorov za področje upravnih notranjih zadev v novih prostorih," je po obisku povedala Mohoričeva.
Ministrici Kresalovi je bil ponovno predstavljen projekt ureditve upravnega središča, s katerim bi strankam omogočili, da čim več upravnih storitev iz različnih področij rešijo na enem mestu. Predlagano je bilo, da na Vladi RS podpre in zagovarja predlagane rešitve. Kresalova si je ogledala tudi delo uslužbencev UE Ljutomer, o svojih videnjih pa je govorila tudi v programu Radia Maxi.