03.04.2018 Avtor: My Business

Arbitraže posebne vrste

Kot vemo, je arbitraža sporazumni postopek reševanja sporov, ki je posledica dogovora strank, da bodo spor reševale pred zasebnim telesom mimo sodnih dvoran. Pri tem bo končna odločitev arbitra oziroma arbitražnega senata zavezujoča za obe strani. V primerjavi s pravdo arbitražni postopek ni javen, kar je njegova velika prednost, prav tako pa je manj formalen, hitrejši in v večini primerov cenejši.

Prispevek v reviji My Business