19.10.2011 Avtor: Katarina Kresal

O čem je govoril Janez Janša, ko je govoril o privarčevani milijardi evrov?

Janez Janša je v času, ko je bil predsednik vlade, pa tudi po tem, izjavljal, da je bila njegova ministrska ekipa odlična. V času njegovega vladanja ga število ministrstev in ministrov ni motilo, (pre)zadovoljen je bil s plačno reformo v javnem sektorju, za pokojninsko reformo ni čutil nikakršne potrebe, ob predaji mandata je zatrjeval, da se v državi cedita le med in mleko …

Dejanska zapuščina njegovega vladanja se je sicer pokazala že v zadnjem četrtletju leta 2008, v katerem se je bruto domači proizvod, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007, realno zmanjšal za 0,8 odstotka. To je pomenilo prvo realno zmanjšanje BDP po drugem četrtletju leta 1993. Tako je izračunal Statistični urad.

Danes Janez Janša govori, da bo naslednja štiri leta potrebno varčevanje na vsakem koraku. Govori o nujnosti sprejetja pokojninske reforme. Govori o zmanjševanju števila ministrstev na po njegovo optimalnih deset. In govori, da bo zaradi tega Slovenija v štirih letih, če ji bo vladal on, privarčevala milijardo evrov. Takšna izjava dokazuje, da se Janez Janša dobro spozna na politiko dajanja obljub. Njihova realnost je seveda druga stvar.

Nesporno je, da so sistemske in organizacijske spremembe za zagotovitev racionalne organiziranosti državne uprave, nujne. Zato smo si v LDS za temeljni cilj naslednjega mandata postavili cilj enostavne države, ki vključuje tudi zmanjšanje števila ministrstev na osem, zmanjšanje števila vladnih služb, zmanjšanje obsega potrebnih sredstev za stroške dela, reformo javnega sektorja s poudarkom na organizacijskih in strukturnih spremembah na področju javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter spremembo plačnega sistema javnega sektorja v smeri večje fleksibilnosti določanja plače posameznega javnega uslužbenca.

Dejstvo je, da so v javnem sektorju rezerve in da se da veliko privarčevati. Podlaga za izvedbo tovrstnega projekta pa mora temeljiti na funkcionalni analizi nalog in pristojnosti posameznih ministrstev, vladnih služb in organov v sestavi ter analizi vodenja, odločanja in delitve odgovornosti.

Napoved Janeza Janše o privarčevani milijardi evrov na račun javnega sektorja v štirih letih lahko razumemo na več načinov. Lahko jo razumemo kot odraz živčnosti zaradi sprememb v slovenskem političnem prostoru, ki mu ne dajejo več samoumevnosti občutka zmage. Lahko jo razumemo kot rezultat hrabre neumnosti ali prenagljene obljube. Lahko jo razumemo kot podcenjevanje državljank in državljanov, ki pač brez pomislekov »kupijo« vsako njegovo obljubo. Lahko pa jo razumemo, kar je za nekdanjega predsednika vlade najbolj zaskrbljujoče, kot popolno nepoznavanje organizacije in sistema delovanja državne uprave ali javnega sektorja v celoti.

V državni upravi je v tem trenutku, skupaj z vojsko in policijo, zaposlenih približno 35.000 javnih uslužbencev, ki državo letno stanejo približno milijardo evrov. Predlog Janeza Janše torej dejansko pomeni, da bi vlada, ki bi jo rad vodil, eno leto od štirih vladala brez javnih uslužbencev. Lahko pa njegova privarčevana milijarda v štirih letih pomeni tudi dejansko napoved o odpuščanju 25 odstotkov zaposlenih v javni upravi, kar pomeni 9.000 zaposlenih. Če tega ne bo storil, svoje obljube o privarčevani milijardi evrov ne bo zmogel uresničiti. Ob tem pa bo moral seveda državljankam in državljanom zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti, kakovostno šolstvo, vrhunsko zdravstvo, pravičen pravosodni sistem ter vse ostale storitve. Zakaj torej napovedane milijarde evrov prihranka ni bolj jasno utemeljil?

V minulem mandatu je le ministrstvo za notranje zadeve izvedlo potrebne organizacijske spremembe, v okviru reorganizacije pa smo z mehkimi ukrepi zmanjševali število zaposlenih, izvedli združitev različnih služb, združili nekatere policijske uprave ter ob tem povečali učinkovitost policije, inšpektorata in upravnega dela ministrstva. Z vsemi temi ukrepi bo ministrstvo vsako leto prihranilo 4 milijone evrov, v štirih letih torej 16 milijonov evrov.

Najmanj, kar Slovenija danes potrebuje, so pavšalne in populistične visokoleteče obljube. Še dobro, da je pogovor za tujo tiskovno agencijo, v katerem je Janez Janša izrekel omenjeno obljubo, potekal v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru bi verjetno že poslušali, da dejansko ni rekel, kar je rekel, in da je bila njegova izjava pač izgubljena s prevodom.