30.05.2011

S policisti mirovniki na sprejemu pri predsedniku države

Predsednik republike dr. Danilo Türk je priredil sprejem ob svetovnem dnevu pripadnikov mirovnih misij ONZ ter vseh misij, ki potekajo z njenim soglasjem.

Sprejema sem se udeležila s policisti mirovniki, z generalnim direktorjem policije Jankom Gorškom in najožjimi sodelavci.

Prvi policist je bil napoten v misijo MAPE v Albanijo, in sicer leta 1997. Od takrat slovenska policija aktivno prispeva k skupnim prizadevanjem Evropske unije pri oblikovanju evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem ZN, EU in OVSE. Do sedaj so slovenski policisti sodelovali v 14 (štirinajstih) misijah, trenutno pa v štirih misijah (tj. EULEX Kosovo, EUPM Bosna in Hercegovina, OVSE Srbija in EUMM Gruzija) deluje skupaj 24 policistk in policistov.

 Več o dogodku in misijah mirovnih policistov je dostopno na strani policije.