11.10.2011 Avtor: Katarina Kresal

LDS pričakuje aktivno pomoč Virantove liste pri zagovarjanju Družinskega zakonika

Vedno bolj jasno se izkazuje, da Slovenija ni zgolj dvopolna. Tako dobivamo široko paleto strank in list, ki bodo prispevale vsaka svoj pogled in svoje rešitve na vprašanja, ki jih odpira čas.

Široka izbira je za volivce vedno dobra in dobrodošla. Glede na napovedi, da bo lista Gregorja Viranta gradila na klasičnem liberalizmu, smo v Liberalni demokraciji Slovenije takšne usmeritve veseli in pričakujemo, da se bo lista Gregorja Viranta aktivno pridružila LDS pri prizadevanjih za spoštovanje temeljnih človekovih pravic, še posebej pri zagovarjanju družinskega zakonika in pravic istospolno usmerjenih, pravic izbrisanih, Romov in ostalih deprivilegiranih skupin.